Centrale Kompaktowe OPTIMAX

Centrale Kompaktowe OPTIMAX

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów firma Juwent opracowała nowy typoszereg central kompaktowych spełniających coraz wyższe wymogi jakie stawia przed nami Unia Europejska w zakresie oszczędności energii i ochrony środowiska. Podstawowymi cechami nowego typoszeregu jest minimalizowanie kosztów poboru energii elektrycznej oraz kosztów związanych z wytwarzaniem energii cieplnej. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie techniki cieplnej w postaci wysokosprawnych wymienników obrotowych pozwala na odzysk energii cieplnej z powietrza usuwanego ze sprawnością spełniającą wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych.

Typoszereg obejmuje 5 wielkości central w zakresie wydajności od 500 do 18 000 m3/h. Przeznaczone są do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zarówno w obiektach użyteczności publicznej, obiektach mieszkalnych jak i przemysłowych.


Zastosowane podzespoły umożliwiają:

 • filtrowania powietrza świeżego i usuwanego z obsługiwanych pomieszczeń;
 • całoroczny odzysk energii cieplnej, który pozwala na wstępne grzanie powietrza świeżego zimą i wstępne schłodzenie powietrza świeżego latem;
 • grzanie powietrza wentylacyjnego w okresie grzewczym;
 • chłodzenie powietrza wentylacyjnego w okresie letnim;
 • tłumienie hałasu generowanego przez pracujące zespoły wentylatorów.

W skład typoszeregu wchodzą:

 • sekcja bazowa;
 • sekcja nagrzewnicy wodnej;
 • sekcja wspólna nagrzewnicy wodnej i chłodnicy wodnej;
 • sekcja wspólna nagrzewnicy wodnej i chłodnicy freonowej;
 • sekcja tłumienia.

Opis produktu

Sekcja bazowa
Sekcje zaprojektowano jako nawiewno - wywiewną w układzie piętrowym. W skład sekcji wchodzą: obudowa, przepustnice, filtry, wentylatory, wymiennik obrotowy, wanna kondensatu.

 

Obudowa
Konstrukcja obudowy oparta jest na przestrzennej ramie wykonanej z profilu aluminiowego. Płaszczyzny ścian, dachu i podłogi stanowią panele termoizolacyjne wypełnione wełną mineralną o grubości 45 mm. Wewnątrz paneli zastosowano specjalne wzmocnienia dzięki czemu cała konstrukcja jest sztywna i wytrzymała. Od strony obsługowej przewidziano drzwi rewizyjne na zawiasach zamykane przy pomocy docisków ze śrubami motylkowymi. Aby zapewnić odpowiednia szczelność całej obudowy panele stałe są uszczelniane specjalnym klejem, a w konstrukcji drzwi rewizyjnych przewidziano podwójne uszczelki.
W celu zachowania szczelności pomiędzy sekcją bazową, a pozostałymi sekcjami zastosowano uszczelnienie na obwodzie wlotów i wylotów powietrza. Dodatkowo w narożach obudów od strony wlotów i wylotów powietrza umieszczono stalowe łączniki sekcji z podłużnymi otworami typu „fasolka”. Podczas łączeniu sekcji rozwiązanie to pozwala na swobodne niwelowanie niewielkich nierówności płaszczyzny posadowienia zarówno w kierunku pionowym jak i poziomym.
Dla odpowiedniego posadowienia central w obudowach sekcji bazowych w wielkości 10, 20, 30 przewidziano stopy nośne. W pozostałych wielkościach obudowę wyposażono w podstawę nośną z uchwytami do transportu pionowego wykonaną z profilu stalowego ocynkowanego.

 

Przepustnice
Sekcje bazowe wyposażona są w 2 przepustnice wielopłaszczyznowe z uszczelkami. Zamontowane są wewnątrz obudowy. Jedna od strony wlotu powietrza świeżego druga od strony wlotu powietrza usuwanego z pomieszczeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu siłowniki przepustnic są zlokalizowane również wewnątrz obudowy i są zabezpieczone przed wpływem opadów atmosferycznych.

 

Filtry
Sekcja bazowe wyposażone są w dokładne filtry kasetowe klasy M5 po stronie powietrza nawiewnego i usuwanego oraz w bardzo dokładne filtry kieszeniowe klasy F7 po stronie powietrza nawiewanego. Pomiędzy poszczególnymi działkami filtrów oraz wzdłuż prowadnic zastosowano specjalne uszczelki. Ilość działek filtrów oraz ich rozmiar jest uzależniony od wielkości centrali.

 

Wentylatory
W sekcjach bazowych zastosowano wentylatory promieniowe z napędem bezpośrednim napędzane silnikami typu AC lub EC zasilane napięciem 3x400V. W zależności od wielkości centrali zastosowano łącznie 2 lub 4 wentylatory. Wirniki we wszystkich wielkościach central oprócz wielkości 10 wykonane są z tworzywa.

 

Wymiennik obrotowy
W sekcjach bazowych zastosowano wysokosprawne kondensacyjne wymienniki obrotowe. W celu zminimalizowania przecieków powietrza pomiędzy częścią nawiewną, a wyciągową zastosowano elastyczne uszczelnienie obwodowe oraz poziome uszczelnienie szczotkowe. Do napędu rotora wykorzystano przekładnie pasową z silnikiem zasilanym napięciem 3x230 V z motoreduktorem walcowym.

 

AUTOMATYKA

Automatykę do central typu OptiMax skonstruowano w oparciu o zasadę plug&play. W przypadku zamówienia centrali z automatyką, system sterowania wbudowany zostaje do wnętrza centrali. Wszystkie standardowe podzespoły wewnętrzne są fabrycznie zainstalowane i okablowane. Po zamontowaniu centrali wentylacyjnej użytkownikowi pozostaje ją tylko podłączyć do kanałów wentylacyjnych, zasilania oraz zainstalować i okablować opcjonalne elementy automatyki.
Wyposażenie standardowe central OPTIMAX:

 • wentylatory nawiew / wywiew (regulacja w zakresie 0..100%);
 • wymiennik obrotowy (regulacja w zakresie 0..100%);
 • kanałowy czujnik temperatury (nawiew, wywiew, zewnętrzny i wymiennika obrotowego);
 • siłownik przepustnicy nawiew / wywiew (ON/OFF);
 • prestostat filtra nawiew / wywiew (ON/OFF).

Wyposażenie opcjonalne central OPTIMAX:

 • siłownik zaworu nagrzewnicy / chłodnicy (regulacja w zakresie 0..100%);
 • pompy nagrzewnicy / chłodnicy (ON/OFF);
 • chłodnicy freonowej (ON/OFF lub 0..100%);
 • termostat przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy (ON/OFF).

Zintegrowana automatyka wyposażona jest standardowo w sterowniki, które umożliwiają wybór kilku protokołów komunikacyjnych (Mod Bus, LON, Ethernet, BACnet IP) oraz panel sterowniczy, który może być zainstalowany w dogodnym dla użytkownika miejscu.

Warunki pracy

Urządzeń nie dopuszcza się do stosowania gdy:

 • transportowane powietrze może zawierać substancje stałe, kleiste, włókniste, oraz agresywne powodujące korozję lub rozkładanie, cynku, miedzi, stali i aluminium;
 • temperatury oraz wilgotności powietrza zewnętrznego w lecie lub zimie odbiegają od temperatur określonych dla obszaru Europy;
 • przewidywana jest praca urządzeń w warunkach klimatu morskiego lub tropikalnego;
 • jest zbyt wysokie stężenie zapylenie powietrza narzucające bardzo częstą wymianę filtrów powietrza w centrali;
 • występują niestabilne warunki zasilania nagrzewnicy wodnej grożącymi przerwami dostaw energii tak długo, że nawet sprawne układy automatyki zabezpieczającej nie uchronią wymienników przed zamrożeniem i ewentualnymi stratami z tego tytułu (uszkodzenie nagrzewnicy, szkody w wyniku zalania pomieszczeń).

Pliki do pobrania

Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close