Rekuperatory RGS

Rekuperatory RGS

Typoszereg RGS to system central wentylacyjno-klimatyzacyjnych spełniających coraz wyższe wymogi jakie stawia przed nami Unia Europejska w zakresie oszczędności energii i ochrony środowiska. Podstawowymi cechami typoszeregu jest minimalizowanie kosztów poboru energii elektrycznej oraz kosztów związanych z wytwarzaniem energii cieplnej. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie techniki cieplnej w postaci wysokosprawnych wymienników przeciwprądowych pozwala na odzysk energii cieplnej z powietrza usuwanego ze sprawnością spełniającą wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych.
Typoszereg obejmuje 7 wielkości central w zakresie wydajności do 8 000 m3/h. Przeznaczone są do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zarówno w obiektach użyteczności publicznej, obiektach mieszkalnych jak i przemysłowych.


Zastosowane podzespoły umożliwiają:

 • filtrowania powietrza świeżego i usuwanego z obsługiwanych pomieszczeń;
 • całoroczny odzysk energii cieplnej, który pozwala na wstępne grzanie powietrza świeżego zimą i wstępne schłodzenie powietrza świeżego latem;
 • grzanie powietrza wentylacyjnego w okresie grzewczym;
 • chłodzenie powietrza wentylacyjnego w okresie letnim;

 

W skład typoszeregu wchodzą:

 • sekcja bazowa;
 • sekcja nagrzewnicy wodnej;
 • sekcja nagrzewnicy elektrycznej;
 • sekcja chłodnicy freonowej;

Opis produktu

Obudowa sekcji bazowych oparta jest na konstrukcji ze szkieletu aluminiowego wypełnionego panelami typu sandwich. Izolację termiczną stanowi wełna mineralna o grubości 25 mm. Sekcje bazowe wyposażone są w:

 • wymiennik przeciwprądowy do odzysku energii cieplnej o sprawności całkowitej powyżej 90%. Wymiennik wyposażony jest w by-pass powietrza świeżego;
 • filtry na wlocie powietrza świeżego oraz na wlocie powietrza usuwanego z pomieszczeń. Wielkości 1, 2, 3, 4, 5 posiadają filtry klasy G4, natomiast wielkości 6 i 7 filtry o zwiększonej powierzchni filtracyjnej klasy F7 na wlocie powietrza świeżego i klasy M5 na wlocie powietrza usuwanego z pomieszczeń;
 • wentylatory z jednofazowymi silnikami typu EC-blue zasilane prądem o napięciu 230V;
 • podstawy o wysokości 100 mm w wielkości 4, 5, 6, 7 oraz nogi o wysokości 100 mm w wielkości 1, 2, 3;
 • prostokątne króćce elastyczne w wielkości 6, 7 oraz sztywne króćce okrągłe w wielkości 1, 2, 3, 4, 5.

Warunki pracy

Urządzeń nie dopuszcza się do stosowania gdy:

 • transportowane powietrze może zawierać substancje stałe, kleiste, włókniste, oraz agresywne powodujące korozję lub rozkładanie, cynku, miedzi, stali i aluminium;
 • temperatury oraz wilgotności powietrza zewnętrznego w lecie lub zimie odbiegają od temperatur określonych dla obszaru Europy;
 • przewidywana jest praca urządzeń w warunkach klimatu morskiego lub tropikalnego;
 • jest zbyt wysokie stężenie zapylenie powietrza narzucające bardzo częstą wymianę filtrów powietrza w centrali;
 • występują niestabilne warunki zasilania nagrzewnicy wodnej grożącymi przerwami dostaw energii tak długo, że nawet sprawne układy automatyki zabezpieczającej nie uchronią wymienników przed zamrożeniem i ewentualnymi stratami z tego tytułu (uszkodzenie nagrzewnicy, szkody w wyniku zalania pomieszczeń).

Pliki do pobrania

Karta Katalogowa RGS pdf 30.03.2017 1,89MB
Książka Wyrobu RGS -HMI pdf 30.03.2017 1,44MB
Bloki RGS zip 03.10.2017 2,19MB
Wzór deklaracji zgodności RGS pdf 24.01.2017 89,53KB
Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close